Únikové miestnosti z väzenia v Žilina

Scenár úteku z väzenia je solídnym kandidátom na najobľúbenejší žáner únikových miestností. Ktorý občan, ktorý dodržiava zákony, by si to nechcel vyskúšať a pokúsiť sa o nemožný útek? Tu ide predovšetkým o tímovú prácu a komunikáciu. Najlepšie na stmelenie a lepšie spoznanie sa navzájom.


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.