Apokalyptické únikové miestnosti v Žilina

Predstavte si, že svet, ktorý poznáme, sa skončí v priebehu niekoľkých hodín. Čo by sme robili? Samozrejme, objednali by sme si únikovú miestnosť! Ľudia, inšpirovaní filmami a knihami o možných dôsledkoch budúcnosti, sú pripravení prevziať kontrolu v únikových miestnostiach. Kto vie, jedného dňa sa im tieto schopnosti prežitia môžu hodiť...


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.