Únikové miestnosti s prepracovanými dekoráciami v Žilina

Majte oči dokorán! Aj tie najťažšie hádanky a najzaujímavejšie príbehy budú prekonané autentickým nábytkom alebo realistickými rekvizitami. Iná doba alebo imaginárny svet budú pôsobiť nesporne reálne.


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.