Escape game Escape Room

Spoločnosť: Liptov Lasers

Kontakty:

Revolučná 650 031 05 Liptovský Mikuláš ()

+421 948 108 755

Command + EnterNašli ste preklep? Vyberte text a stlačte Ctrl+Enter.

Popis:

Zavrieme vás do učiteľského kabinetu, odkiaľ sa dostanete len vtedy, ak vyriešite niekoľko hádaniek a úloh z viacerých predmetov, ako sú fyzika, chémia, literatúra, hudobná výchova, geografia a mnohých ďalších predmetov.

Vašou úlohou je dostať sa z kabinetu do 1 hodiny, pričom musíte odkódovať 11 zámok pomocou rôznych ukrytých nápovied a dostať sa ku kľúču. V prípade problémov sa môžete spojiť s personálom, ktorý Vám počas celej hodiny k dispozícii. Pokiaľ by sa Vám aj napriek pomoci nepodarilo z miestnosti uniknúť, samozrejme Vás ochotne vypustíme von.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.