Escape game Chernobyl

Company: Escape room Brezno

Contacts:

Mýto pod Ďumbierom 64 976 44 Mýto pod Ďumbierom ()

+421 915 99 66 39

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

Unikátna hra bola vytvorená odborníkmi v oblasti game designu, scénaristiky, scenografie.

Dokážete v priebehu hodiny uniknúť radiácií a tak zabrániť jadrovej katastrofe?

Príďte si vyskúšať svoje schopnosti. Na uniknutie z miestnosti nie je potrebné poznať danú tematiku.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.